MediaTok
ChatBot X
Opening hours: Mon - Fri 10:00 am / 6:00 pm
Email: mediatok.nl@gmail.com

Reparatievoorwaarden :

1. Diagnosekosten: Bij het onderzoeken van het probleem kunnen diagnosekosten van toepassing zijn, die worden verrekend bij de daadwerkelijke reparatie.

2. Kostenschatting: Na de diagnose ontvangt u een gedetailleerde kostenschatting, inclusief arbeid, onderdelen en eventuele andere benodigdheden.

3. Goedkeuring: Voordat de reparatie begint, vragen wij uw goedkeuring voor de geschatte kosten. Zonder goedkeuring wordt er geen reparatie uitgevoerd.

4. Valse reparatiemelding: Bij niet-bestaande problemen behouden wij het recht om €207,99 in rekening te brengen voor verspilde tijd en middelen. Dit geldt ook als het probleem niet door het artikel zelf is veroorzaakt, bijvoorbeeld door de waterleiding naar de wasmachine.

5. Garantie: Op alle reparaties bieden wij een bepaalde garantieperiode. Deze dekt de oorspronkelijke reparatie en eventuele daarmee samenhangende gebreken, maar geen gebruiksschade of schade door verkeerd gebruik.

6. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens of software tijdens de reparatie. Zorg ervoor dat u belangrijke gegevens vooraf veiligstelt.

7. Betaling: Betaling van reparatiekosten dient plaats te vinden bij het ophalen of voor het verzenden van het gerepareerde item. Voor ter plaatse gerepareerde artikelen ontvangt u later een factuur, die binnen 15 dagen moet worden overgemaakt naar ons bedrijfsrekening.

8. Terugname van onderdelen: Bij vervanging van oude onderdelen heeft u de mogelijkheid deze terug te krijgen bij het ophalen van het gerepareerde product.

Door het indienen van uw aanvraag stemt u in met onze reparatievoorwaarden en de genoemde punten. Dank u voor uw begrip.

Om een reparatieaanvraag in te trekken, stuur minimaal 24 uur van tevoren een e-mail naar mediatok.nl@gmail.com. Als dit niet op tijd gebeurt, geldt het als een valse reparatiemelding en worden kosten in rekening gebracht.

Bij het maken van een afspraak moet u thuis zijn. Bij afwezigheid nemen we opnieuw contact met u op voor het plannen van een nieuwe afspraak. Bij twee keer niet aanwezig zijn vervalt uw reparatieaanvraag en wordt €227,35 in rekening gebracht.

Media Tok