Retourneren

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurend een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (vleesmolen, messen, waterkoker, mixer)
 • De verzegeling nog niet intact is, als het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • Het geen product is die schade heeft gevonden bij de klant
 1. De bedanktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • Op de dag nadat de consument het laatst product of ontvangen van 1 bestelling
 • Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@mediatok.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Media Tok, https://mediatok.nl/ kan worden gedownload. (Klik hier om het formulier te downloaden).
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Media Tok, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig zijn herroepingsrecht gebruikt heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Media Tok heeft geretourneerd, dan zal Media Tok eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van tijdig en volledig geretourneerd bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Media Tok voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en volledige tijdig retourneet, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekeningen van de consument, tenzij de consument de volledige bestelling retourneert naar het door Media Tok aangegeven retouradres. 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en volledige tijdig retourneet en wil het product door Media Tok laten retourneren dan zullen kosten van €60 in rekening gebracht worden.

Retouradres bestelling bij herroeping

Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht. Dan komt hij in aanmerking voor de vergoeding van de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling indien de bestelling wordt geretourneerd naar:

Media Tok, Mozartlaan 2B, 7002MB, Doetinchem